ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Α)-1970 / Side street of the village A (1970)