ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Έδεσσας και οικισμών Πόλης»

Ο Δήμος Έδεσσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Έδεσσας και οικισμών Πόλης», με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Printer-friendly version

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων που περιλαμβάνουν τις εργασίες: κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρώματος με αδρανή υλικά, πλήρης ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και την εκσκαφή- φρεζάρισμα στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.

AttachmentSize
381.pdf236.78 KB