ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για το έργο:«Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Βεγορίτιδας»

Προθεσμία: 02/08/2011
Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Βεγορίτιδας», με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων που περιλαμβάνουν τις εργασίες: πλήρης ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και πλήρης κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης.

AttachmentSize
385.pdf236.99 KB