«Υποδομή εγκατάστασης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»