Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Έδεσσας - μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων έως 31-8-2020