Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και διαχείριση αποβλήτων»