Προβολή ταινίας στην Αριδαία με τίτλο: ‘Σχέσεις Στοργής» (The Blide side) με θέμα την ανιδιοτελή αγάπη