Ανοικτή Πρόσκληση για Εθελοντική Εργασία στην Κίνηση Νέων Έδεσσας