Μουράτογλου Ιωάννης

Printer-friendly version

Μουράτογλου ΙωάννηςΑντιδήμαρχος Αντιδήμαρχο Οικονομικών με θητεία από 1-9-2014  του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες , αναφορικά με :
1. Τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
2. Την οργάνωση και παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου
3. Την σύνταξη και έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (προϋπολογισμός , ισολογισμός και απολογισμός) καθώς και τυχόν τροποποιήσεων - αναμορφώσεων αυτών μετέπειτα
4. Την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου (φόρων , τελών , δικαιωμάτων , εισφορών, κ.λ.π.) και την επιβολή σχετικών προστίμων
5. Την έκδοση και υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού
6. Την έκδοση και συνυπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών , που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
7. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου


Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα ή πράξεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του «με εντολή Δημάρχου» και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.

 

 

 

 

ΑρχείοΜέγεθος
orismos_antidemarkhou_oikonomikon_uperesion.pdf73.06 KB