ΓΑΜΟΙ

Printer-friendly version

ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΥΣ Η ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ . Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

i) ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΕΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ .(ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ)
ιi) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ .
iii) ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΟ.
iv) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ .ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ : ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ .


ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ : ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ 8/5/2013 ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΗΡΗΤΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΙΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΧΘΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ .