Πολιτιστικός Σϋλλογος Κάτω Γραμματικού "Πατριάρχης Χρύσανθος"