Αποτελέσματα Πρόσκλησης για Πρόσληψη Προσωπικού διάρκειας 2 μηνών ΕΥ ΖΗΝ