ΑΜΚΕ-ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 108.204/1/2012,της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας –ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
Printer-friendly version

Τα αποτελέσματα αναρτώνται από την Πέμπτη 20/09/2012 ως ακολούθως:

 

 • Στα γραφεία της ΑΝΑΣΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
 • Στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
 • Στο κτίριο του Δήμου Πέλλας
 • Στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΠΑΠ  Δήμου Πέλλας
 • Στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ Δήμου Πέλλας
 • Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Πέλλας
 • Στο κτίριο του Δήμου Σκύδρας
 • Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Σκύδρας
 • Στα γραφεία της ΔΗΚΕΣ Δήμου Σκύδρας
 • Στο κτίριο του Δήμου Έδεσσας
 • Στα γραφεία της ΔΗΚΕΔΕ Δήμου Έδεσσας
 • Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Έδεσσας
 • Στα γραφεία του ΕΥ ΖΗΝ Δήμου Έδεσσας
 • Στο κτίριο του Δήμου Αλμωπίας
 • Στα γραφεία του ΔΗΚΕΑ Δήμου Αλμωπίας
 • Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας
 • Στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας
 • Στα γραφεία του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Παλαιού Αγίου Αθανασίου
 • Στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης  (Κ.Π.Α) του ΟΑΕΔ του Δήμου Πέλλας
 • Στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης  (Κ.Π.Α) του ΟΑΕΔ του Δήμου Έδεσσας
 • Στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης  (Κ.Π.Α) του ΟΑΕΔ του Δήμου Αλμωπίας
 • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr
 • στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www.anpe.gr.
 • στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr

 

  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ  ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ, ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ (ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/10/ 2012)  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ.

 

Σημείωση : κάποιος ο οποίος έχει εγκριθεί και σε κάποιο άλλο φορέα, θα αποδεχθεί μόνο τη μία θέση

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Προθεσμία ενστάσεων από την  Παρασκεύη 21/9/2012

μέχρι και την Τρίτη 25/9/2012

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πούλιου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο έντυπο και δεν χρειάζεται παράβολο

Απαιτούμενα στοιχεία αναφοράς στην επιστολή :

 • KOX 108.204/1/2012
 • AMKA
 • ΑΔΤ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μοριοδότησή  τους,  οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται   στην ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ, Σακελλαροπούλου 14, τηλέφωνο 2381021000 και στην ιστοσελίδα:(www.anpe.gr)  Τέλος θα  υπάρχει πλήρως επανδρωμένη Μηχανογραφική Υπηρεσία για να υποστηρίξει οποιαδήποτε πληροφορία θα απαιτηθεί από τους υποψηφίους  και η εταιρεία μας είναι έτοιμη να δεχτεί τον οποιονδήποτε θα θεωρήσει ότι αδικήθηκε, να διασταυρώσει οποιοδήποτε στοιχείο επί των αιτήσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης θέλει  και να υποστηρίξει ακόμη  και την σύνταξη των ενστάσεων προς τον ΑΣΕΠ εφόσον αυτός επιμείνει.

                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                    Τοδίτσκας Γεώργιος

Πίνακας επιτυχόντων (αλφαβητική σειρά)

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης (φθίνουσα βαθμολογία)

Πίνακας κατάταξης (κατά αύξοντα ΑΜΚΑ)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Δελτίο τύπου

 

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων

 

Έντυπο αποδοχής θέσης

 

Έντυπο μη αποδοχής θέσης

 

Έντυπο ένστασης