Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Έδεσσας στον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής