Ψήφισμα για την πιθανότητα μεταφοράς της έδρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας