Προς τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τη δημοτική αστυνομία