Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2019 Δημάρχου Δημ. Γιάννου