Έναρξη της τουριστικής περιόδου με «Ανοιχτούς Μύλους»