«Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Άγρα»