Πλήρης ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Ριζαρίου από το "ΕΥ ΖΗΝ"