Δωρεά νεοκλασικού κτηρίου για δημιουργία Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Έδεσσας