Ενοποίηση τουριστικού με το εμπορικό κέντρο της Έδεσσας