ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΈΔΕΣΣΑΣ & ΆΡΝΙΣΣΑΣ