ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ