ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΡΘΡΟ 59 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4497/2017).