Ένταξη έργου ενεργειακής αναβάθμισης ΕΠΑΛ και 3ου Γυμνασίου