Έναρξη Εαρινού Φεστιβάλ με Requiem και Τελευταίο Ασπασμό