ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ