102 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ