ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ( 30 ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.