Λειτουργία σχολικών μονάδων για την 12η Δεκεμβρίου