ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ανίχνευσης από διεπιστημονική ομάδα ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών και λογοθεραπευτών για παιδιά Νηπιακής, Προσχολικής Ηλικίας καθώς και παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση