ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013