Λειτουργία Κολυμβητηρίου Έδεσσας για τη θερινή περίοδο