Πολιτιστικός Σϋλλογος Πλατάνης

Printer-friendly version
Πολιτιστικός Σϋλλογος Πλατάνης

Σ' όλες τις ηλικίες,

"Ο καφές της γυναίκας" (κάθε Κυριακή)

"Η γωνία του παιδιού"

(Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου) Πλατάνη

Πληροφορίες

6973881020

Μπουρδάνης Γιώργος