Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ

Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00

Δηλώσεις συμμετοχής επαγγελματιών για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Έδεσσα

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 20 Νοεμβρίου 2012

Ακατάλληλο το νερό στην Παναγίτσα

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσκληση για Δημοτική Κοινότητα

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:30

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ

Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00
Syndicate content