Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Πληροφ: κ. Δ. Μεταξάς τηλ: 2381350725

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εργοδοτών για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της περ. 3 αρθ 14 του ω.3386/2005 έκθεσης

ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΛ: 2381051245 ΦΑΞ: 2381023220 ΠΛΗΡ.: ΒΑΣΙΟΣ ΑΘ.
Syndicate content